LDC startsida

NETinfo-möte 29 februari 2000

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid: Tisdag 29 februari 2000, kl 9.00 - 12.00
Plats: Hörsal MH:A, Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund
Anmälan: Ingen denna gång

PROGRAM

Mac-nytt
–   Apple-nyheter
–   MacPublic
Roland Månsson, LDC
PC-nytt
–   Windows 2000 (Microsoft Sverige)
–   Krav för uppgradering (Microsoft USA)
–   PCpublic
Alex Contis, Naturgeografi
Tunna klienter Christer Willman, LDC
Telestrategi för LU
–   Från Stora IT-dagen, nov 1999
Jan Engvald, LDC
Lokala nät vid LU
–   Planera utbyggnad, krav på nät
–   IP-telefoni, FastPath
Jan Engvald, LDC
Meddelanden:
–   Snabbare förbindelse Lund - Malmö
–   Programförmedling moderniserad
–   Personaldatorer, vissa återköp
–   Backup-tjänster, nytt Retrospect klientprogram
–   Nytt LADOK informationsmöte 14 mars

Jan Engvald, LDC
Annabeth Fransson, LDC
(Lennart Bensryd, LDC)
(Lennart Bensryd, LDC)
Torgny Hallenmark, LDC
Nättjänster
–   Krav på registrering av SMTP mail-servrar
–   Dynamisk DNS (och Windows 2000)
Torgny Hallenmark, LDC
Datasäkerhet
–   Distribuerade Denial of Service attacker
(Magnus Persson, LDC)
Tester med VPN - Virtual Private Network
–   Vad händer nu, och sedan?
Jens Andersson, LDC
Dagens tips:
–   VNC - Virtual Network Computer
Jan Engvald, LDC
Diverse
 


| LDC | NETinfo | DRIFTinfo |
Torgny Hallenmark LDC, 2000-02-29