LDC startsida

NETinfo-möte 9 maj 2000

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid: Tisdag 9 maj 2000, kl 9.00 - 12.00
Plats: Hörsal MH:A, Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund
Anmälan: Ingen denna gång
 

PROGRAM

PC-nytt
–   Tunna klienter
–   PCpublic
Christer Willman, LDC
Mac-nytt
–   Apple-nyheter
–   MacPublic
Roland Månsson, LDC
Datasäkerhet
–   LoveLetter datavirus
–   www.sans.org för info om säkerhetshål
Magnus Persson, LDC
Spärrar för SMTP mail-servrar
–   Extern testserver för spam-tester
Magnus Persson, LDC
Windows 2000 - Active Directory - Dynamic DNS
–   SUNET-seminarium 2000-05-03
–   SLU Uppsala 2000-01-26
–   LTH DNS info
Jan Engvald, LDC
Helpdesk vid LDC
–   Några punkter
–   Allmän information
Annabeth Fransson, LDC
Linux
–   Linux säkerhet
–   Hur Linux används vid LTH Helsingborg
Anders Mårtensson, LTH Helsingborg
Linux
–   Hur Linux används vid Kulturvetenskaper
Patrik Sonestad, Kulturvetenskaper
Kortare meddelanden:
–   Telestrategi för LU, inventering pågår
–   Lokala nät, planera för framtiden
–   Ny snabbare länk Lund - Malmö
–   Modempool, störningar
–   VPN (Virtual Private Network), snart är det dags?

Jan Engvald, LDC
Jan Engvald, LDC
Jan Engvald, LDC
Jens Andersson, LDC
Jens Andersson, LDC


| LDC | NETinfo | DRIFTinfo |
Torgny Hallenmark LDC, 2000-05-09