LDC startsida

NETinfo-möte 28 februari 2001

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid:   Onsdag 28 februari 2001, kl 9.00 - 12.00
Plats:   Hörsal MH:A, Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund
Anmälan:   Behövs inte denna gång
 

PROGRAM

PC-nytt
–   Nytt om Windows m m
–   PCpublic
Alex Contis, LDC
Windows 2000 - Active Directory - Dynamic DNS
–   AD - Directory Services (Microsoft)
–   DNS - Name & Address Management (Microsoft)
–   SUNET-rapport (doc)
–   LTH DNS info
Alex Contis, LDC
Nytt lokalt nät: BMC, Fiber to the desk
–   Allmänt om BMC
Jakob Donnér, BMC
Mac-nytt
–   Apple-nyheter
–   MacPublic
Roland Månsson, LDC
Linux-nytt Alex Contis, LDC
Datasäkerhet
–   Aktuellt
–   LU datasäkerhet
Magnus Persson, LDC
Meddelanden
–   Avveckling av osäkra husnät
        Brev från AU-enheten: doc / html
–   Begränsning av AppleTalk och Novell IPX/SPX i LUNET
        AppleTalk: utredning (pdf) och riktlinjer (pdf)
–   Modifierad struktur i LUNET
–   Netlogon med Bifrost, inloggning mot nätverk
–   Nytt om SUNET, NORDUnet m m
–   IP-telefoni för LU
–   Intressegrupper för Novell och Windows server?
–   Utbildning för dator/nätansvariga?
–   Select, avtal, licenskontroll

Gunnar Knutsson, LDC

Gunnar Knutsson, LDC

Jens Andersson, LDC
Magnus Johansson, LDC
Jan Engvald, LDC
Jan Engvald, LDC
Torgny Hallenmark, LDC
Torgny Hallenmark, LDC
Annabeth Fransson, LDC


| LDC | NETinfo | DRIFTinfo |
Torgny Hallenmark LDC, 2001-02-28