LDC startsida

NETinfo-möte 2 oktober 2001

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid:   Tisdag 2 oktober 2001, kl 9.00 - 12.00
Plats:   Hörsal MH:B, Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund
 

PROGRAM

LUCAT 2000
Uppdaterat katalogsystem för LU (pdf-dok)
Johan Ekman, Infoenheten
Nytt e-postsystem för anställda
– iPlanet Message Server
– LDAP Server och Calendar Server
– MacPost avveckling, senast 2002-01-01
Torgny Hallenmark, LDC
Mac-nytt
–   Apple-nyheter
–   MacPublic
Roland Månsson, LDC
Meddelanden
–   Nya avtal för nätprodukter
–   VPN-tjänst
–   StiL modempool, förändringar
–   Stängning av IPX, AppleTalk, Macpost
–   Avstängning av datorer och hela nät
–   Nytt om LUNET, Giga-SUNET m m
–   IP-telefoni för LU, status

Gunnar Knutsson, LDC
Jens Andersson, LDC
Jens Andersson, LDC
Jens Andersson, LDC
Jens Andersson, LDC
Jan Engvald, LDC
Jan Engvald, LDC
System för tyngre beräkningar, Beowulf
–   LUNARC konsortium
Per-Anders Wernberg, Byggnadsmekanik
Netlogon och trådlösa nät
Magnus Johansson, LDC
Nätövervakning
–   MRTG-statistik, vild SNMP
Magnus Johansson, LDC
Utbildning för dator/nätansvariga
Torgny Hallenmark, LDC
Intressegrupper
–   Dags för en Linux-grupp?
Torgny Hallenmark, LDC
PC-nytt
–   Nytt om Windows XP m m
–   PCpublic
Per Johansson, LDC
Datasäkerhet
–   Aktuellt
–   LU datasäkerhet
Magnus Persson, LDC
Patchningsservice för Windows-klienter
Windows 2000 - Active Directory - Dynamic DNS
–   Direktiv antaget
Alex Contis, LDC


| LDC | NETinfo | DRIFTinfo | LU Säkerhet |
Torgny Hallenmark LDC, 2001-12-03