LDC startsida

NETinfo-möte 5 mars 2002

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid:   Tisdag 5 mars 2002, kl 9.00 - 12.00
Plats:   Hörsal MH:B, Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund
 

PROGRAM

Information och regler för centrala dator- och nättjänster
– LUs uppdrag till LDC
– Höjd kvalitet och säkerhet för husnät ( doc / html )
– Begränsning av AppleTalk och Novell i centrala LUNET
      AppleTalk: utredning (pdf), riktlinjer (pdf)
– Krav på lokal kompetens inom IT-området
      Checklista: html / pdf
– Föreskrifter för Lucat ( html )
Arne Sundström, IT-enheten
Persondatorrådgivning, förändringar Roland Månsson, LDC
Ny e-posttjänst för LU-anställda
Central e-posttjänst
Lucat katalog
Föreskrifter för Lucat
– MacPost avvecklat
Torgny Hallenmark, LDC
Meddelanden
–   AppleTalk och Novell IPX stängda i LUNET
–   Övervakning av nät
–   Serviceavtal för lokala persondatorer och nät

Torgny Hallenmark, LDC
Gunnar Knutsson, LDC
Therese Theander, LDC
Nätverk status
–   Nytt om LUNET, Giga-SUNET m m
–   IP-telefoni för LU, status
Jan Engvald, LDC
Utbildning för dator/nätansvariga
Intressegrupper
–   Novell – Windows server – Linux/Unix
Torgny Hallenmark, LDC
PC-nytt
–   Nytt om Windows m m
–   PCpublic
Lars Snogerup, LDC
Mac-nytt
–   Apple-nyheter
–   MacPublic
Roland Månsson, LDC
Datasäkerhet
–   Aktuellt
–   LU datasäkerhet
Magnus Persson, LDC


| LDC | NETinfo | DRIFTinfo | Datasäkerhet |
Torgny Hallenmark LDC, 2002-03-05