LDC startsida

NETinfo-möte 30 maj 2006

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid:   Tisdag 30 maj 2006, kl 9.00 - 12.00
Plats:   Hörsal MH:A, Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund
Anmälan:   Behövs inte
 

PROGRAM

Apple-nytt
–   Apple-nyheter
–   MacPublic: www.macpublic.ldc.lu.se
Roland Månsson, LDC
Nätverk nyheter:
–   LUNET, GigaLUNET, SUNET, tjänster m m
–   Presentation (ppt)
–   Mer om GigaLUNET: www.gigalunet.cait.lu.se
–   GigaLUNET införandeplan (uppdateras löpande)
–   LUDD - Administration av IP-nummer
–   Omkoppling av studentbostadsnät
Jonas Olsson m fl, LDC
Aktuellt om datasäkerhet
–   Presentation
–   LU datasäkerhet: www.ldc.lu.se/security/
Magnus Persson, LDC
Nytt om PC och Windows mm
–   Presentation (ppt)
–   PCpublic: pcpublic.ldc.lu.se
Per Noalt, LDC
Nytt om programförmedling via LDC
–   www.ldc.lu.se/program/
Per Noalt, LDC
ITIL – Kvalitetsprojekt vid LDC/LU
–   Presentation (ppt)
Torgny Hallenmark, LDC


| LDC | NETinfo | DRIFTinfo |
Torgny Hallenmark LDC, 2007-05-30