LDC startsida

NETinfo-möte 4 juni 2008

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid:   Onsdag 4 juni 2008, kl 9.00 - 12.00
Plats:   Lundmarksalen, Astronomi, Sölvegatan 27, Lund
EXTRA:   Kl 8.30:   Visning av gamla vattentornet (Torbjörn Wiesel, Astronomi)
 

PROGRAM
09.00 Inledning
Torgny Hallenmark, LDC
09.05 IT vid LU
–   Pågående IT-projekt vid LU
–   Etablering av IT-råd m fl
–   Presentation (ppt)
Karl Ageberg, Planeringsenheten
09.25 Nytt epost-system för LU
–   Status för projekt m m
–   Påverkan för användare
Leopold Schmidt, LDC
09.35 Windows nyheter, Utgår tyvärr
–   PCpublic: pcpublic.ldc.lu.se
Per Noalt, LDC
09.35 Nätverk, status och nyheter
–   CFL - koncept och lösning
–   WLAN, trådlösa nät - Se LDC-web
–   Förstudie Brandväggar
–   Förstudie VPN
Gunnar Knutsson, LDC
10.00 Kaffe
 
10.30 Apple nyheter
–   Presentation
–   MacPublic: www.macpublic.ldc.lu.se
Roland Månsson, LDC
10.50 Datasäkerhet
Övervakningssystem (open source):
–   Nagios
–   Zenoss (SMNP-baserat)
–   Symon (skapar grafer från mätdata)
–   OCSinventory
–   LaBrea tarpit
–   Presentation (ppt)
–   LU datasäkerhet: www.ldc.lu.se/security/
Magnus Persson, LDC
11.10 Projektarbete
–   Metodik för projektarbete (Wenell)
–   Projektkontor inrättat
–   Några aktuella projekt - Se LDC-web
Bo Lorentzon, LDC
11.30 Avslutning
 

Startsidor: LDC NETinfo DRIFTinfo


Torgny Hallenmark LDC, 2008-06-04