LDC startsida

NETinfo-möte 17 juni 2010

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid:   Torsdag 17 juni 2010, kl 9.00 - 12.00
Plats:   Lundmarksalen, Astronomi, Sölvegatan 27, Lund

PROGRAM
09.00 Inledning
Torgny Hallenmark, LDC
09.05 Passerkort
Informationssäkerhet

–   Presentation
–   www.lu.se/emergency/
Per Gustafson, LU säkerhet
09.30 Samordnat IT-stöd vid LU
–   Presentation
–   Samordnat IT-stöd, webbplats
Birgitta Lastow, HT-området
Anders Sjöö, Samhällsvet
10.00 Kaffepaus
 
10.30 IT-säkerhet, status och nyheter
–   Presentation
–   LU IT-säkerhet: www.ldc.lu.se/security/
Magnus Persson, LDC
10.50 Apple nyheter
–   Presentation
–   MacPublic: www.macpublic.ldc.lu.se
Roland Månsson, LDC
11.10 Nätverk, status och nyheter
–   Multicast i Lunet
–   Trådlösa nät
Jan Engvald, LDC
11.20 Telefoni
–   Nytt avtal, Ventelo
–   Web-info om nytt avtal
–   Ny mobilleverantör, Portalen
Gun Nilsson, LDC
11.30 Övergripande IT-frågor vid LU
–   Presentation
Karl Ageberg, LU
12.00 Avslutning
–   Nästa möte: sep/okt 2010
Torgny Hallenmark, LDC

Startsidor: LDC NETinfo DRIFTinfo


Torgny Hallenmark LDC, 2010-06-17