LDC startsida

NETinfo-möte 12 oktober 2011

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid:   Onsdag 12 oktober 2011, kl 9.00 - 12.00
Plats:   Lundmarksalen, Astronomi, Sölvegatan 27, Lund

PROGRAM

09.00 Inledning
Torgny Hallenmark, LDC
09.05 Övergripande IT-frågor vid LU
–   Presentation (ppt)
Karl Ageberg, LU
09.20 Ny externwebb för LU
–   För mer info: externwebb.blogg.lu.se
Anna Mansfeld m fl, LU
09.40 Mac som arbetsplats vid LU
–   Presentation (ppt)
Anders Sjöö, LDC
Patrik Sonestad, LU
10.00 Kaffepaus
 
10.30 Multifunktionsskrivare
Hur handla när LU saknar lokalt avtal
–   Utskriftshantering för hela LU (html)
–   Informationsbrev 2011-09-19 (ppt)
Malisa Kukulovic, LDC
10.40 Apple nyheter
–   Presentation (html)
–   MacPublic: www.macpublic.ldc.lu.se
Roland Månsson, LDC
11.05 Nätverk, status och nyheter
–   VPN och IPv6 för LU (ppt)
Gunnar Knutsson, LDC
11.20 IT-säkerhet, status och nyheter
–   Presentation (ppt)
–   LU IT-säkerhet: www.ldc.lu.se/security/
Magnus Persson, LDC
11.45 Avslutning
–   Kommande: iBITS 2011, 24 november 2011.
      www.ldc.lu.se/ibits
Torgny Hallenmark, LDC

Startsidor: LDC NETinfo DRIFTinfo


Torgny Hallenmark LDC, 2011-10-12