LDC startsida

NETinfo-träff 28 september 1999
[brunlinje]

  Möte med dator- och nätansvariga

  Tid: Tisdag 28 september 1999, kl 13.00 - 16.00
  Plats: Matematikhuset, Sölvegatan 18, hörsal MH A
  Anmälan: temadag@ldc.lu.se

  PROGRAM

Nytt om Apple och MacOS
o Apple-nyheter
Roland Månsson, LDC
Personaldatorer (hyresdatorer) vid LU
o Status
o LU-information
Roland Månsson, LDC
Programdistribution, Selecta
o Selecta
Annabeth Fransson, LDC
Teleutredning ska ge LU nytt telesystem
Jan Engvald, LDC
Student Online
o Nya serversystem och nya rutiner
o Mer info: www.student.lu.se
o Ego-systemet
Magnus Lindqvist, CITU
Nytt om datornät (LUNET, SUNET) m m
o Snabb-LUNET
o SUNET-155
Jan Engvald, LDC
Nättjänster, regler och rutiner
o SMTP-servers i LUNET, stoppa relaying
o DNS-servers, registrera alla datorer
o Ni kontaktpersoner behövs!
o Gamla modem avvecklas (asynkron terminaltrafik)
Torgny Hallenmark, LDC
VPN och Internet-uppkoppling
o VPN-lösningar idag och framåt
o VNC - Virtual Network Computing
Jens Andersson, LDC
PGP för säkrare e-post
o Nyckelsignering
o Ytterligare info, seminarium?
Jens Andersson, LDC
Dagens tips: nätkopplad scanner
Anna-Mi Wendel, LDC


| LDC | NETinfo | DRIFTinfo |
Torgny Hallenmark LDC, 1999-09-28