LDC startsida

Helpdesk vid LDC

Annabeth Fransson LDC

  NETinfo   2000-05-09
 

LDC Helpdesk:

  • IP-nummer

  • E-post


LDC Helpdesk:

  • Nät- och kommunikationsproblem


LDC Helpdesk:

Administrativa systemen:
  • Skrivare och klienter


LDC Helpdesk:

Modemuppkoppling hemifrån:
  • Support och registrering


LDC Helpdesk:

Ring 29 000

Öppet 8 - 17


LDC Helpdesk:

helpdesk@ldc.lu.se


LDC Helpdesk:

http://www.ldc.lu.se/helpdesk/
  • Felanmälan

  • Följa upp ärende


Torgny Hallenmark LDC, 2000-05-09