LDC startsida

Nytt e-postsystem för LU-anställda

  NETinfo
 

Nuvarande centrala system

 • pop.lu.se – POP, uppsamling av inkommande e-post
 • mail.lu.se – SMTP, central e-postväxel


Nytt system

 • mail.lu.se kvar med ungefär samma funktion som tidigare
 • iPlanet Message Server (samma programvara som i StiL)
 • iPlanet Directory Server (LDAP)
 • iPlanet Calendar Server


iPlanet Message Server

 • Många universitet/högskolor väljer detta system
 • Flera vägar att komma åt sin e-post:
  • POP – Eudora, Outlook m fl (som tidigare)
  • IMAP – Eudora (nyare), Outlook m fl (post kan sparas i mappar på centrala servern)
  • webmail – vanlig webbläsare används (post kan sparas
  • Men gräns för hur mycket post som kan sparas centralt
 • Andra funktioner:
  • Användare kan lägga in eget semestermeddelande
  • Fler funktioner som styrs via LUCAT 2000


Koppling LUCAT - LDAP - e-postsystem

 • LDAP central databas över användare
 • LUCAT 2000 blir ännu viktigare än tidigare
 • LUCAT styr innehåll i LDAP och mail.lu.se
 • Person måste finnas i LUCAT för att få e-postkonto
 • När person tas bort ur LUCAT så tas e-postkonto också bort
 • Användare kan själv styra vissa saker via LUCAT:
  • Vissa egna uppgifter (anknytning, hemadress, m m)
  • Varje person får användarnamn och lösenord till LUCAT
  • Samma användarnamn/lösenord gäller flera tjänster, se nedan
  • Person kan själv ändra lösenord
  • Person kan själv ändra vidaresändning av e-post


Andra tjänster via LUCAT - LDAP

 • Behörighetskontroll för inloggning m m
  • Tillgång till nytt e-postsystem
  • RAS modeminloggning via LUs modempool
  • VPN inloggning (för att synas som tillhörig lu.se)
  • Netlogon, för inloggning mot nätet (öppna datorplatser mm)
  • Andra typer av inloggning (på motsvarande säkerhetsnivå)


Tidplan

 • Servrar installerade (2 st Sun E220R)
 • Installation av programvara pågår
 • Koppling LUCAT - LDAP, arbete pågår (vissa knivigheter)
 • Tester före produktionsstart
 • Migrering av gamla konton och gammal e-post
 • Trolig produktionsstart ca 1 november
 • LUCAT 2000 släpps för vanliga användare samtidigt?Torgny Hallenmark LDC, 2001-10-02