[LU start]
 

Ny version av Tur & Retur


 
 


Versionsbyte av reseräkningssystemet Tur&Retur

Just nu är Tur&Retur inte tillgängligt pga testning av ny version.

Vi räknar med att ta den nya versionen i drift måndag 2003-10-06. Denna version är helt webbaserad så ingen klient behöver längre laddas ner, varken för resenär eller för granskare. Det är därför lämpligt att se till att gammal klientversion blir avinstallerad.

Länken till webgränssnittet kommer att finnas på Tur&Returs hemsida http://www.lu.se/pers/tor/ samt på Personalenhetens hemsida http://www.lu.se/pers/ när versionsbytet är avslutat.

Oavsett om användaren är granskare eller resenär gäller samma AnvändarID och Lösenord som förut.

Enligt gällande säkerhetsdirektiv måste alla användare av T&R ha ett lösenord knutet till sitt användarID. Resenärer och granskare som i den gamla versionen inte har angett ett lösenord måste vid första inloggningstillfället fylla i sitt LDAP-ID med tillhörande lösenord. Är inte ID och lösenord känt kontaktas datoransvarig vid institutionen/motsv.

Efter det att LDAP-ID samt lösenord är ifyllt och validerat anger användaren sitt nya T&R lösenord.

För resenärer som finns upplagda i T&R utan lösenord men som inte har ett LDAP-ID, ex gästlärare, ska sekreteraren/granskaren vända sig till LDC's helpdesk för att få hjälp med att ange ett lösenord.

Skulle lösenordet glömmas bort, uppstår det åtkomstproblem eller andra tekniska frågor vänder sig resenär/granskare också till helpdesken på LDC, ankn 29000, för att få hjälp med att lösa problemet.

Vid frågor som rör registrering av uppgifter i reseräkning eller nyupplägg av användare, kontakta då Tur&Retur-supporten vid Personalenheten via epost: tor@pers.lu.se

Den nya versionen stödjer endast Windows-miljö fullt ut. I dagsläget verkar det inte som om alla webbläsare stöds för MacOS. För mer info se http://www.macpublic.ldc.lu.se/news/ från 2003-04-24.

Vid ev frågor ang versionsbytet kontakta Annica.Tryding@pers.lu.se, tel 046 - 222 01 75.


Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046 - 222 00 00 (vx)
Annica Tryding, Personalenheten, 2003-09-30